२०७६ साल आशाढ र पौष महिनामा निवेदन दर्ता भइ आवश्यक कागजातहरु प्राप्त भइ स्तर्ब्रिद्धी भएका पारामेडिक्स तर्फका कर्मचारीहरुको स्तर्ब्रिद्धी पत्र