२०७७ साल आषाढमा निवेदन दर्ता भइ चौथोबाट पाचौ तहमा स्तर्ब्रिद्धी गरिएका पारामेडिक्स तर्फका कर्मचारीहरुको विवरण तथा पत्रहरु (निर्णय मिती २०७७/११/०३)