Latest News and Notices::

सामाजिक विकास मन्त्रालय, ७ वटै प्रदेश र ७५३ वटै पालिकाहरुलाई करार सम्बन्धि अनुरोध

करार-सम्बन्धमा

महानिर्देशक

image

      Dr. Gun Raj Lohani
      Phone Number : 01-4261712

सूचना अधिकारी

image

Mahesh Pandey
      Phone Number : 01-4261436