Latest News and Notices::

मिति २०७५ भदौ ७ गते विपन्न नागरिक औषधि उपचार व्यवस्थापन समितिको बैठक बाट भएका निर्णय हरु

मिति २०७५ भदौ ७ गते विपन्न नागरिक औषधि उपचार व्यवस्थापन समितिको बैठक बाट भएका निर्णय हरु

महानिर्देशक

image

      Dr. Gun Raj Lohani
      Phone Number : 01-4261712

सूचना अधिकारी

image

Mahesh Pandey
      Phone Number : 01-4261436