स्वास्थ्य सेवा विभागका पुर्व महानिर्देशक प्रमुख विशेषज्ञ श्री महेन्द्र प्रशाद श्रेष्ठ र EDCD का पुर्व निर्देशक डा. बासुदेव पाण्डेको अनिवार्य अवकाश पछीको बिदाइ कार्यक्रम


स्वास्थ्य सेवा विभागका पुर्व महानिर्देशक प्रमुख विशेषज्ञ श्री महेन्द्र प्रशाद श्रेष्ठ र EDCD का पुर्व निर्देशक डा. बासुदेव पाण्डेको अनिवार्य अवकाश पछीको बिदाइ कार्यक्रम