२०७६ साल आशाढ र पौष महिनामा स्तर्ब्रिद्धीका लागि फाइल निवेदन दर्ता भइ कागजात पुरा भएपस्चात स्तर्ब्रिद्धी भएका नर्सिङ तर्फका कर्मचारीहरुको विवरन तथा पत्रहरु (निर्णय मिती २०७७/११/०४)