२०७६ साल आशाढ र पौष महिनामा निवेदन दर्ता भइ काउन्सिल का.स.मु लगायत कागजातहरु प्राप्त हुन आइ पारामेडिक्स तर्फका कर्मचारीहरुको विवरन तथा पत्रहरु (निर्णय मिती २०७७/११/०४)