२०७८ अषाढसम्ममा निवेदन दर्ता भइ स्तर्ब्रिद्धीका लागि सिफारिस गरिएका पारामेडिक्स तर्फका कर्मचारीहरुको विवरण स्तर्ब्रिद्धी पत्र(Lot-2)


तलको लिंकमा थिच्नुहोस्

admin.mddohs.gov.np/storage/uploads/combinepdf-806902684.pdf