राष्ट्रिय एड्स तथा याैनरोग नियन्त्रण केन्द्र


कृपया तलको लिन्क्मा थिच्नुहोस् ।

http://www.ncasc.gov.np/