नर्सिङ तर्फ २०७६ साल आषाढ र पौष महिनामा निबेदन दर्ता भएर काउन्सिल का स मु प्राप्त भएर स्तर्ब्रिद्धी गरिएका कर्मचारीहरुको विवरण