मिति २०८० साल अषाढमा निवेदन दर्ता गराएकाृे भएतापनि आवश्यक कागजात पूरा नभएका कारण कैफियत सूचीमा परी यस अघिको स्तरबृधी सम्बन्धि निर्णय हुदाँ छुट हुन गएका हाल आवश्यक कागजात लगायतका कानुनी प्रक्रिया पुगेका नर्सिङ्ग तर्फका कर्मचारीहरुको स्तरबृधी सम्बन्धि पत्रहरु


https://hmis.gov.np/wp-content/uploads/2024/04/nursing_upgrade_2081-82.pdf