२०७६ पुष महिनामा निवेदन पेश गरेका नर्सिङ तर्फका पाचौ बाट छैठौतहमा स्तरब्रीद्धीमा कैफियत देखिएका कर्मचारीहरुको नमावली